Dan Moberg

Dan Moberg

Email dan.moberg@frenander.se

Direkttelefon 019-17 40 93

Jur kand Lunds universitet 1983.

Efter notarietjänstgöring hos polisen i Landskrona kompletterande studier i internationell handelsrätt.

Sedan 1988 medlem i Deutsch-Nordische Juristenvereinigung e. V.

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 1994.

Delägare i Advokatfirman Frenander sedan 2000.

Språk: engelska och tyska.