top of page

OM AXEL

Axel biträder dig gärna i frågor inom det fastighetsrättsliga området, särskilt avseende frågor som rör hyresjuridik och fastighetsbildning, där hans anställningar på Hyresgästföreningen och Lantmäteriet gett honom stor erfarenhet inom dessa områden. Axel har även ett stort intresse för familjerätt och tar gärna på sig uppdrag i mål som rör vårdnad, boende och umgänge med barn.

 

Han tar också uppdrag som målsägandebiträde och som offentligt biträde i förvaltningsrätten. Övriga verksamhetsområden är familjerätt, allmän praktik, särskild företrädare för barn och migrationsrätt.

KONTAKT

ERFARENHET

  • Advokat, Advokatfirman Frenander sedan 2023

  • Biträdande jurist, Advokatfirman Frenander 2021-2023

  • Förrättningslantmätare Lantmäteriet, 2019–2021

  • Tingsnotarie Eksjö tingsrätt, 2017–2019

  • Inkassojurist, Sergel kredittjänster, 2016–2017

  • Biträdande jurist, Advokatfirman Bohmansson & Co, 2015–2016

  • Processjurist, Hyresgästföreningen, 2012–2015

UTBILDNING

Jur. kand., Örebro universitet, 2012

Ekonomie kandidatexamen, Örebro universitet, 2012

bottom of page