top of page
Frenander - vanliga (10).png

PETER SIVENIUS

Delägare, advokat

OM PETER

Peters främsta verksamhetsområde är brottmål och är ofta förordnad som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Han agerar även som offentligt biträde i LVU-, LVM-, LPT- och LRV-mål och tar även uppdrag som offentligt biträde och privat ombud i mål om uppehållstillstånd. Peter har specialkompetens inom narkotikamål och mål inom rättsmedicin.

KONTAKT

ERFARENHET

  • Delägare, Advokatfirman Frenander sedan 2015

  • Biträdande jurist, Advokatfirman Frenander sedan 2012

  • Tingsnotarietjänstgöring och beredningsjurist 2010-2012

UTBILDNING

Studier i Kriminologi och Statsvetenskap på Stockholms universitet 2007 – 2010 Jur. kand, Stockholms universitet 2006

MEDLEMSSKAP

Ledamot av Sveriges advokatsamfund 2015

bottom of page