top of page

OM PETER

Peters främsta verksamhetsområde är brottmål och är ofta förordnad som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Han agerar även som offentligt biträde i LVU-, LVM-, LPT- och LRV-mål och tar även uppdrag som offentligt biträde och privat ombud i mål om uppehållstillstånd. Peter har specialkompetens inom narkotikamål och mål inom rättsmedicin.

KONTAKT

ERFARENHET

  • Delägare, Advokatfirman Frenander sedan 2015

  • Biträdande jurist, Advokatfirman Frenander sedan 2012

  • Tingsnotarietjänstgöring och beredningsjurist 2010-2012

UTBILDNING

Studier i Kriminologi och Statsvetenskap på Stockholms universitet 2007 – 2010 Jur. kand, Stockholms universitet 2006

MEDLEMSSKAP

Ledamot av Sveriges advokatsamfund 2015

bottom of page