top of page
Frenander - vanliga.png

CECILIA WALLIN

Delägare, advokat

MADELEINE LILJEDAHL

OM CECILIA

Cecilias främsta verksamhetsområden är tvistefrågor inom civilrätt såsom fastighetsrätt och avtalsrätt, brottmål, familjerätt och allmän praktik.

 

Hon åtar sig gärna uppdrag som ombud för både privatpersoner och företag i civilrättsliga tvister och är ofta förordnad som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Cecilia agerar även som offentligt biträde i LVU-, LVM- och LPT-mål.

KONTAKT

ERFARENHET

  • Delägare i Advokatfirman Frenander sedan 2020

  • Styrelseledamot i Mellersta avdelningen av Sveriges advokatsamfund sedan 2015

  • Biträdande jurist och advokat, Advokatfirman Frenander sedan 2011

  • Bolagsjurist, HSB ProjektPartner AB 2010–2011

  • Tingsnotarietjänstgöring och beredningsjurist 2008–2010

UTBILDNING

Jur. kand., Uppsala universitet 2007

Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg, Tyskland, 2005–2006

MEDLEMSSKAP

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2014

Medlem i Försäkringsjuridiska föreningen

bottom of page