Axel Andersson

Axel Andersson

Biträdande jurist

E-post: axel.andersson@frenander.se

Direktnummer: 0381-48 00 21

Mobiltelefon:  076-021 09 98

Erfarenhet

Biträdande jurist, Advokatfirman Frenander sedan 2021.

Förrättningslantmätare, Lantmäteriet 2019-2021.

Tingsnotarie, Eksjö tingsrätt 2017-2019.

Inkassojurist, Sergel kredittjänster 2016-2017.

Biträdande jurist, Advokatfirman Bohmansson & co 2015-2016.

Processjurist, Hyresgärsföreningen 2012-2015.

Utbildning

Jur. kand., Örebro Universitet 2012.

Ekonomie kandidatexamen, Örebro Universitet 2012.