top of page

ALLMÄNNA VILLKOR

RÄTTSSKYDD

RÄTTSHJÄLP

Via din försäkring kan du få hjälp att finansiera kostnader, ombuds- och rättegångskostnader, som uppstår i samband med en tvist. Rättsskydd är ett försäkringsskydd som i regel ingår i de flesta försäkringar (exempelvis hem-, villa-, fritidshus-, båt-, motor- och företagsförsäkringar).

Rättsskyddet täcker i de flesta fall upp till 80 % av kostnaderna i samband med en tvist. Alla tvister omfattas inte av rättsskydd. Vilka tvister som rättsskydd kan beviljas för beror på vilken försäkring du har och framgår av dina försäkringsvillkor. Kontakta oss så utreder vi dina möjligheter till ekonomiskt stöd via rättsskydd.

Privatpersoner som har svårt med finansieringen för ett juridiskt ombud och som inte kan få rättsskydd via sin försäkring kan ha rätt till rättshjälp. Rättshjälp är ett statligt ekonomiskt stöd avsett för privatpersoner som har begränsad ekonomi att anlita ett juridiskt ombud.

Om du får rättshjälp innebär det att staten betalar delar av dina kostnader, ombuds- och rättegångskostnader, som uppstår i samband med ditt ärende.

Alla tvister omfattas inte av rättshjälp. Kontakta oss så utreder vi dina möjligheter till ekonomiskt stöd via rättshjälp.

Rätsskydd
Rättshjälp
5C3A2981.jpg

VILLKOR FÖR VÅRA UPPDRAG

Läs våra villkor genom att klicka på knappen nedan, tveka inte att kontakta oss om du har några frågor .

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter genom att klicka på knappen nedan.

Dokument
Signing a Contract

ADVOKATSAMFUNDETS KONSUMENTTVISTNÄMND 

Om du som konsument och klient som anlitat Advokatfirman Frenander har krav i anledning av den tillhandahållna tjänsten har du, om lösning i samförstånd inte kan uppnås, möjlighet att vända dig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför sin närings- eller yrkesverksamhet.

Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra tvister mellan en konsument och en advokat eller en advokatbyrå. Innan man vänder sig till Konsumenttvistnämnden måste man skriftligen ha klagat till sin advokat eller advokatbyrå och försökt lösa tvisten i samförstånd med denne.

Mer information hittar du här!

Postadress – Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
bottom of page