Konsumenträtt

Har du som konsument köpt en tjänst eller en vara som inte levde upp till förväntningarna? Blev resultatet av renoveringen eller priset för varan något annat än vad ni kom överens om?

Om tvisten handlar om ett större belopp kan det vara klokt att anlita en advokat. Vi hjälper dig med rådgivning kring tvisten och biträder dig vid förhandlingar med motparten och en eventuell efterföljande domstolsprocess.

Om klient som anlitat Advokatfirman Frenander som konsument har krav i anledning av den tillhandahållna advokattjänsten har denne, om lösning i samförstånd inte kan uppnås, möjlighet att vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför sin närings- eller yrkesverksamhet. Konsumenttvistnämnden nås på: Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm eller www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.