Konsumenträtt

Har du som konsument köpt en tjänst eller en vara som inte levde upp till förväntningarna? Blev resultatet av renoveringen eller priset för varan något annat än ni kom överens om?

Om tvisten handlar om ett större belopp kan det vara klokt att anlita en advokat. Vi hjälper dig med rådgivning kring tvisten och biträder dig vid förhandlingar med motparten och en eventuell efterföljande domstolsprocess.