Familjerätt

Många saker i människors vardag är reglerade i lag och även i fråga om relationer inom familjen krävs det ibland juridisk kompetens för att lösa en familjerättslig fråga. Vi kan hjälpa till med att upprätta äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev, testamente och andra familjerättsliga avtal.

Ibland uppstår tvist i samband med t.ex. äktenskapsskillnad. Tvisten kan avse frågor om vårdnad om barn, uppdelning av gemensamt bohag eller övriga frågor med anledning av skilsmässan. Ofta kräver dessa typer av frågor juridiskt goda kunskaper inom det familjerättsliga området och därtill praktiska erfarenheter som advokat. Advokatfirman Frenander har mångårig erfarenhet av att driva de frågor som kan uppkomma och vi har agerat som ombud i ett flertal komplicerade familjemål. Vi hjälper Dig i ärenden om äktenskapsskillnad, vårdnad, boende, umgänge, underhåll till barn m.m.

Vid frågor som rör familjerätt utgår ofta rättsskydd eller allmän rättshjälp, vilket begränsar kostnaderna för Dig. Vi hjälper naturligtvis till med att göra en sådan ansökan till Ditt försäkringsbolag eller myndighet.