Brottmål

Offentlig försvarare

Om Du är misstänkt för brott har Du i vissa fall rätt till en offentlig försvarare. En offentlig försvarare är en advokat som förordnas av domstol och vars uppdrag är att biträda Dig under hela brottmålsprocessen, både under förundersökningen och under rättegång. Du kan själv önska en särskild advokat som ska förordnas till Din offentlige försvarare. Det är staten som betalar kostnaden för den offentlige försvararen. Om Du frikänns behöver Du inte betala tillbaka något till staten, men om du döms för brottet kan Du, beroende på din inkomst, bli skyldig att betala hela eller delar av statens kostnader.

Målsägandebiträde

Den som har blivit utsatt för ett brott och är målsägande i ett brottmål kan ha rätt till ett målsägandebiträde. Målsägandebiträde kan till exempel vara advokat eller biträdande jurist på en advokatbyrå. Målsägandebiträdet ska hjälpa och stötta målsäganden genom brottmålsprocessen, både under förundersökning och under rättegång. Målsägandebiträdet kan också föra målsägandens skadeståndstalan. Det är domstolen som förordnar målsägandebiträde, vanligtvis efter ansökan av polis eller åklagare. Målsägandebiträdet får betalt av staten och kostar normalt sett ingenting för Dig som målsägande.  Du har möjlighet att som målsägande själv välja vem Du önskar som målsägandebiträde.