Asylrätt

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde för asylsökande som behöver skydd i Sverige på grund av problem i hemlandet. Sådana problem kan t.ex. vara krig, förföljelse på grund av trosuppfattning eller kön, diskriminering eller hot och våld från olika grupper i samhället.

Anknytning

Vi åtar oss också uppdrag som offentligt biträde för personer som ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till Sverige, t.ex. på grund av äktenskap eller samboförhållande. Även personer som vill ingå äktenskap eller bli sambo med någon som är bosatt i Sverige har möjlighet att göra en ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning till Sverige. Du kan ta kontakt med byrån om Du behöver hjälp med att ansöka om svenskt medborgarskap eller om Du är i behov av rådgivning inom utlänningsrättens område.