Christopher Gyllenhammar

Christopher Gyllenhammar

Email christopher.gyllenhammar@frenander.se

Direktnummer 019 17 40 91

Asylhandläggare vid Migrationsverket 2015.

Juristexamen Örebro universitet 2016.

Biträdande jurist vid advokatfirma 2016–2018.

Biträdande jurist hos Advokatfirman Frenander sedan oktober 2018.

Verksamhetsområden: Allmän praktik, dispositiva tvistemål, särskild företrädare för barn, målsägandebiträdesuppdrag, migrationsrätt, familjerätt och socialrätt.