Agnes Moquist

Agnes Moquist

E-post: agnes.moquist@frenander.se

Direktnummer: 019-17 40 92

Biträdande jurist hos Advokatfirman Frenander sedan april 2020

Jurist på Juristbyrån Paulina Wånggren 2019–2020

Universität Zürich 2018

Mastersexamen i rättsvetenskap Örebro universitet 2018

Juristexamen Örebro universitet 2018

Verksamhetsområden: Allmän praktik, ekonomisk familjerätt, dispositiva tvistemål, särskild företrädare för barn, målsägandebiträdesuppdrag, migrationsrätt, familjerätt och socialrätt